0
  • Váš košík je prázdny.

Pracovny trh

/ 19 marca, 2017 / 0 Comment

Rozmýšľali ste niekedy, prečo v súvislosti s prácou vôbec rozprávame o trhu? Kto je potom na takom trhu tovar a kto konzument? Prečo sa v „business speaku“ zamestnanci označujú ako ľudský kapitál, ako zdroj alebo surovina*, ktorú je nutné spravovať?

Bola doba, keď odpovede na tieto otázky boli relatívne jasné. V čase Americkej občianskej vojny definovali Republikáni otrokárstvo ako ekonomickú podradenosť jedného človeka voči druhému. Zamestnávanie bolo pre nich mzdovým otrokárstvom**, ktoré sa od toho tradičného odlišuje iba tým, že je dočasné.

* human resources management
** wage slavery

Tags:

Related posts

Leave a comment