Z LÁSKY K SLOVENSKU
15. september 2017
prevedenie: textová koláž na plátne

DOSTUPNÉ AKO:
★ Plátno, 120cm x 80cm / Cena 1 000 000 €


O PLÁTNE

1 / Počas kultúrneho podujatia, organizovaného lokálnou komunitou, bola spolu s návštevníkmi kolektívne vytvorená textová koláž. Návštevníkom sme poskytli výber z aktuálnych reklamných sloganov a heslá vytvorené pred rokom 1989. Tieto mohli okoloidúci ľubovolne nastrihať a pozliepať do novotvarov, čím vzniklo plynulé prelnutie medzi marketingom rodnej strany s budovateľským pátosom pokrokových korporátov dneška.

2 / Dielo, ktoré bolo spoločne vytvorené, si Hogwash privlastnil z nasledovných dôvodov:
· Bol to náš nápad
· Poskytli sme výrobné prostriedky
· Niesli sme podnikateľské riziko

3 / Privlastnené dielo bude predané za 1.000.000€

4 / Pred zaplatením dane zo zisku prevedieme panamskej spoločnosti Hogwash Group sumu 999.999€ , ako licenčný poplatok za použité technológie a autorské práva.

5 / Z jedného Eura, ktoré nám ostane, poctivo odvedieme rovnú aj nerovnú daň 25 centov.

6 / Panamská spoločnosť Hogwash Group pošle nezdanené peniaze „pracovať“. Nákupom štátnych dlhopisov požičiame štátu na udržiavanie infraštruktúry a chod verejných inštitúcií.

7 / Aj od ľudí, ktorí pre nás vytvorili produkt, vyzbiera štát dane…

8 / …na splátky a úroky pre nás.

– Hogwash kolektív