MINCA
26. február 2016
prevedenie: vektor

DOSTUPNÉ AKO:
digitálna tlač / na vyžiadanie
digitálna verzia / A1 – 150dpi
★ smartphone pozadie


O GRAFIKE

Vybrať si tých najlepších zastupiteľov a zbaviť sa svojho hlasu v ich prospech nie je demo-kracia. Vláda najlepších je zrozumiteľnejšia pod svojim gréckym názvom ako aristo-kracia. Napriek tomu majú voľby zmysel, aj keď iba minimálny a nie celkom príjemný. Slovami Marka Twaina: „Politikov a plienky treba meniť často a z toho istého dôvodu.“

– Hogwash kolektív